Τετάρτη 1 Δεκέμβριος 2021

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook

 Κορυτσάς 4, Καλαμαριά ,Τ.Κ.55133, Θεσσαλονίκη

 

Τηλ./Fax: 2310 21 21 10 

Mobile:    6977 367 547