Τρίτη 19 Οκτώβριος 2021

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook

Ασπρόμαυροι Υπέρηχοι
Έγχρωμοι Υπέρηχοι
Ψυγεία Συντήρησης Φαρμάκων
Κλίβανοι υγρής αποστείρωσης
Διαθερμίες
Δερματολογικά - Πλαστικής Χειρουργικής
Εξεταστικά - Μικροβιολογικά
Χειρουρικοί προβολείς
Χειρουργικά
Μόνιτορ