Τρίτη 19 Οκτώβριος 2021

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook

Ασπρόμαυροι Υπέρηχοι

Έγχρωμοι Υπέρηχοι

Ψυγεία Συντήρησης Φαρμάκων

Κλίβανοι υγρής αποστείρωσης

Διαθερμίες

Δερματολογικά - Πλαστικής Χειρουργικής

Εξεταστικά - Μικροβιολογικά

Χειρουρικοί προβολείς

Χειρουργικά

Μόνιτορ