Τρίτη 19 Οκτώβριος 2021

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook

Ακοομετρητές
Ακοομετρικοί θάλαμοι
Αναρροφήσεις
Αποστείρωση
Διαφανοσκόπια
Εκπαιδευτικα προπλάσματα
Ζυγαριές,αναστητόμετρα
Θερμόμετρα
Ιατρικά έπιπλα
Ιατρική τσάντα
Ηλεκτροκαρδιογράφοι
Μικροσκόπια
Μόνιτορ ασθενών
Οξύμετρα παλμικά και ψηφιακά
Πιεσόμετρα
Συσκευές εμβρυικών παλμών
Χειρουργικά εργαλεία
Ωτοσκόπια