Τρίτη 19 Οκτώβριος 2021

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook

Βιοχημικά αντιδραστήρια ανοιχτών αναλυτών 
Βιοχημικά αντιδραστήρια για SIEMENS ADVIA 1200 / 1650 / 1800 / 2400    
Βιοχημικά αντιδραστήρια για SIEMENS DIMENSION    
Βιοχημικά αντιδραστήρια για ABOTT all ARCHITECT AEROSET    
Βιοχημικά αντιδραστήρια για OLYMPUS all series    
Βιοχημικά αντιδραστήρια για COBAS MIRA    
Βιοχημικά αντιδραστήρια για MINDRAY    
Βιοχημικά αντιδραστήρια για VITAL SCIENTIFIC FLEXOR    
Βιοχημικά αντιδραστήρια για TARGA    
Βιοχημικά αντιδραστήρια για CONELAB