Τρίτη 19 Οκτώβριος 2021

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook

Αναλυτης ηλεκτρολυτων
Αναλυτης πηξης
Μετρητής γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης
Αναλυτής σπέρματος
Φυγόκεντροι
Μικροσκόπια
Κλίβανοι
Υδατόλουτρα
Vortex
Πιπέττες
Αναλυτής ούρων
Ψυγείο αντιδραστηρίων
Στήλη απιονισμού