Τρίτη 19 Οκτώβριος 2021

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook

Αιματοξυλίνη  Harris 0,5 λτ - Hematoxylin Harris 500 ml    
Αιματοξυλίνη Harris 1 λτ - Hematoxylin Harris 1000 ml    
Αιματοξυλίνη Harris 2,5 lt - Hematoxylin Harris 2500 ml    
Χρωστική Παπανικολάου ΕΑ31 0,5 λτ - Papanicolaou EA31 500 ml    
Χρωστική Παπανικολάου ΕΑ50 0,5 λτ - Papanicolaou EA50 500 ml    
Χρωστική Παπανικολάου ΕΑ50 1 λτ - Papanicolaou EA50 1000 ml    
Χρωστική Παπανικολάου ΕΑ50 2,5 λτ - Papanicolaou EA50 2500 ml    
Χρωστική Παπανικολάου ΕΑ65 0,5 λτ - Papanicolaou EA65 500 ml    
Χρωστική Παπανικολάου ΕΑ65 1 λτ - Papanicolaou EA65 1000 ml    
Χρωστική Παπανικολάου ΕΑ65 2,5 λτ - Papanicolaou EA65 2500 ml    
Χρωστική Παπανικολάου OG6 0,5 λτ - Papanicolaou OG6 500 ml    
Χρωστική Παπανικολάου OG6 1 λτ - Papanicolaou OG6 1000 ml    
Χρωστική Παπανικολάου OG6 2,5 λτ - Papanicolaou OG6 2500 ml    
Papanicolaou Orange II 500 ml    
Papanicolaou Orange II 2500 ml    
Giemsa 500 ml    
Giemsa 1000 ml    
Entellan 500 ml    
Hemacolor 3x250 ml    
Hemacolor 3x500 ml    
Eosine 0,5% 500 ml    
Carbol Fuschin 500 ml    
Gram Basic Fuschin 500 ml    
Gram Crystal Violet 500 ml    
Gram Decolorizer 500 ml    
Gram Iodine (Lugol) 500 ml    
Gram Iodine Stabilized 500 ml    
Gram Safranine 500 ml    
May-Grunwald 500 ml    
Methylene Blue 500 ml    
Lugol 5% 200 ml    
Lugol 5% 1000 ml    
Toluidine 2% 200 ml    
Brilliant Cresyl Blue 500 ml    
Brilliant Cresyl Blue 1000 ml    
Brilliant Cresyl Blue 2500 ml    
Gill I Hematoxylin 500 ml    
Gill I Hematoxylin 1000 ml    
Gill I Hematoxylin 2500 ml    
Gill II Hematoxylin 500 ml    
Gill II Hematoxylin 1000 ml    
Gill II Hematoxylin 2500 ml    
Gill III Hematoxylin 500 ml    
Gill III Hematoxylin 1000 ml    
Gill III Hematoxylin 2500 ml    
Mayer's Hematoxylin 500 ml    
Mayer's Hematoxylin 1000 ml    
Mayer's Hematoxylin 2500 ml