Τρίτη 19 Οκτώβριος 2021

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook


    
Antibiotic Discs    
    
Amicacin 10    
    
Amicacin 30    
    
Amoxycillin 10    
    
Amoxycillin 25    
    
Amoxycillin/Clavulan acid 2/1    
    
Amoxycillin/Clavulan acid 20/10    
    
Amphotericin B 20    
    
Ampicilin 10    
    
Ampicilin 2    
    
Ampicilin 25    
    
Ampicilin/Sulbactam 10/10    
    
Ampicilin/Sulbactam 20/10    
    
Azithromycin 15    
    
Azlocillin 75    
    
Aztreonam 30    
    
Bacitracin 0,04 units    
    
Bacitracin 0,1 units    
    
Bacitracin 10 units    
    
Blank discs    
    
Carbenicillin 100    
    
Cefaclor 30    
    
Cefadroxil 30    
    
Cefamandole 30    
    
Cefepime 30    
    
Cefepime/Clavulanacid 30/10    
    
Cefixime 5    
    
Cefoperazone 30    
    
Cefoperazone 75    
    
Cefoperazone/Sulbactam 3/1    
    
Cefotaxime 30    
    
Cefotaxime 5    
    
Cefotaxime/Clavulan acid 30/10    
    
Cefoxitin 30    
    
Cefpirome 30    
    
Cefpodoxime 10    
    
Cefpodoxime 30    
    
Cefpodoxime/Clavulan acid 10/1    
    
Cefpodoxime/Clavulan acid 30/10    
    
Cefprozil 30    
    
Ceftazidime 10    
    
Ceftazidime 30    
    
Ceftazidime/Clavulan acid 30/10    
    
Ceftibuten 30    
    
Ceftizoxime 30    
    
Ceftriqxone 30    
    
Cefuroxime 30    
    
Cephalexin 30    
    
Cephalothin 30    
    
Cephazolin 30    
    
Cephradine 30    
    
Chinopristina/Dalfopristin 15    
    
Chloramphenicol 30    
    
Ciprofloxacin 5    
    
Claritromycin 15    
    
Clindamycin 2    
    
Clotrimazol 10    
    
Cloxacillin 5    
    
Colistin Sulphate 10    
    
Colistin Sulphate 25    
    
Colistin Sulphate 50    
    
Cotrimoxazole 25    
    
Daptomycin 30    
    
Doripenem 10    
    
Doxycycline 30    
    
Econazol 10    
    
Enrofloxacin 5    
    
Ertapenem 10    
    
Erythromycin 15    
    
Fluconazol 10    
    
Fluconazol 25    
    
Flucytosin 1    
    
Fosfomycin 200    
    
Furazolidon 50    
    
Fusidic Acid 10    
    
Gentamicin 120    
    
Gentamicin 30    
    
Imipenem 10    
    
Kanamycin 30    
    
Ketoconazol 10    
    
Levofloxacin 5    
    
Lincomycin 15    
    
Lincomycin 2    
    
Linezolid 10    
    
Linezolid 30    
    
Meropenem 10    
    
Methicillin 5    
    
Metronidazole 2,5    
    
Metronidazole 5    
    
Mezlocillin 75    
    
Miconazole 10    
    
Minocycline 30    
    
Moxifloxacin 5    
    
Mupirocin 200    
    
Mupirocin 5    
    
Nalidixic acid 30    
    
Neomycin 10    
    
Neomycin 30    
    
Netilmicin 10    
    
Netilmicin 30    
    
Nitrofurantoin 100    
    
Nitrofurantoin 300    
    
Norfloxacin 10    
    
Novobiocin 30    
    
Novobiocin 5    
    
Nystatin 100 units    
    
Ofloxacin 10    
    
Ofloxacin 5    
    
Optochin 5    
    
Oxacillin 1    
    
Oxacillin 5    
    
Oxytetracyclin 30    
    
Pefloxacin 5    
    
Penicillin G 10 units    
    
Phenoxymethylpenicillin 10 (Penicillin V)    
    
Pipemid Acid 20    
    
Piperacillin 100    
    
Piperacillin 30    
    
Piperacillin/Tazobactam 100/10    
    
Piperacillin/Tazobactam 30/6    
    
Piperacillin/Tazobactam 75/10    
    
Polymyxin B 300 units    
    
Rifampicin 30    
    
Rifampicin 5    
    
Spectinomycin 10    
    
Spectinomycin 100    
    
Spiramycin 10    
    
Streptomycin 10    
    
Streptomycin 25    
    
Streptomycin 300    
    
Sulphamethozazole 100    
    
Sulphamethozazole 25    
    
Teicoplanin 30    
    
Telithromycin 15    
    
Tetracycline 30    
    
Ticarcillin 75    
    
Tigecyline 15    
    
Tikarcillin/Clavulan acid 75/10    
    
Tobramycin 10    
    
Trimethoprim 1,25    
    
Trimethoprim 5    
    
Tylosin 30    
    
V Factor    
    
Vankomycin 30    
    
Vankomycin 5    
    
X+V Factor    
    
X Factor