Κυριακή 26 Σεπτέμβριος 2021

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook

  
Θρεπτικά υλικά σε σκόνη   

Aeromonas Agar BASE    
Amies Transport Medium (modified) w. charcoal (1%)    
Anaerob Isolation Agar    
APT Agar    
Azide Dextrose Broth    
Bacillus Cereus Agar    
Baird Parker Agar    
BHI Agar    
BHI Broth    
Bile Esculin Azide Agar    
Bismuth Sulphite Agar    
Blood Agar Base    
Blood Agar Base No. 2    
Bordet Gengou Agar    
Brewers Thioglycollate    
Brilliant Green Agar    
Brilliant Green Agar Modified    
Brilliant Green Bile Broth 2%    
Bromocresol Purple Azide Broth    
Brucella Agar    
Buffered Peptone Water    
Campylobacter Agar Base    
Campylobacter Enrichment Broth    
Campylobacter Bloodfree Medium    
Cary Blair T M    
Cetrimide Agar    
China Blue Lactose Agar    
CLED DI Medium    
CLED SI Medium    
Columbia Agar Base    
Cooked Meat Medium    
Corn Meal Agar    
Czapek Dox Agar    
Czapek Media    
DCA Agar Hynes    
DCA Agar Leifsons    
Dermatophyte Test Medium    
Dextrose Tryptone Agar    
DG18 Agar    
DNAse Agar    
DRBC Agar    
DSTA    
EC Broth    
EC Broth Mod    
EE Broth    
EE Broth Mossel    
EMB Agar BSL    
Endo Agar    
Endo Agar Les    
Fraser Broth    
Gelatine Lactose Medium    
Giolotti Cantoni Broth    
GC Agar Base    
Hektoen Enteric Agar    
Hoyles Medium    
Iron Sulphite Agar    
Iso Sensitest Agar    
Kanamycin-Esculin Agar    
Kanamycin-Esculin Broth    
KF Agar    
King B Agar    
Kligler Iron Agar    
Lactose Broth    
Lactose Phosphate Broth    
Lactose Sulphate Medium    
Lauryl Sulphate Broth APHA    
LB Broth Lennox    
LB Broth Miller    
Letheen Broth    
Listeria Agar Palcam Base    
Listeria Agar Oxford Base    
Listeria Enrichment Broth    
Lowenstein Jensen    
Lysin Decarboxilase Broth    
Lysin Iron Agar    
Mac Conkey    
Mac Conkey No. 2    
Mac Conkey Agar No. 3    
Mac Conkey Agar Sorbitol    
Mac Conkey Agar w/o Crystal Violet    
Mac Conkey Agar w/o Salt    
Mac Conkey Broth Purple    
Malachit Green Broth    
Malt Extract Agar    
Malt Extract Broth    
Mannitol Salt Agar    
Mannitol Salt Broth    
Maximal Recovery Diluent    
Membrane Lauryl Sulphate Broth    
Milk Plate Count Agar    
Motility Indol Medium    
Motility Nitrate Medium    
MRS Agar    
MRS Broth    
MRVP Medium    
Mueller Hinton Agar    
Mueller Hinton Broth    
Mueller Kaufmann Broth    
Nitrate Broth    
Nutrient Agar    
Nutrient Broth Economy    
Nutrient Broth No. 2 APHA    
OF Agar Base    
O.G.Y.E. Agar Base    
Orange Serum Agar    
PE-2 Broth    
Peptone Water    
Perfingens    
Phenol Red Agar    
Phenol Red Broth    
Phenyl Alanine Agar    
Plate Count Agar APHA    
Plate Count Agar SP    
Potato Dextrose Agar    
Pseudomonas Agar Base    
Rapport Vassiliadis Broth    
Rose Bengal Agar Base    
R2 A Medium    
Sab. Dex. Agar    
Sab. Dex. Chloramph.    
Sabouraud Liquid Medium USP    
Sabouraud Maltose Agar    
Salmonella Shigella Broth    
Schaedler Agar    
SDA Beer Medium    
Selenite Broth Base    
Sensitivity Test Agar    
SIM Medium    
Simmons Citrate Agar    
Slanetz Bartley Agar    
SPS Agar    
SS Agar    
SS Broth    
Stuart Transport Medium    
TCBS    
Tergitol 7    
Tetrathionate Broth Base    
Thioglycolate USP Fluid Medium    
Todd Hewitt Broth    
Tryptone Water    
Tryptone Phosphate Broth    
TSA    
TSB    
TSC Agar    
TSI    
Urea Agar Base    
Urea Broth Base    
Yeast Extract Dextrose Chloramph. Agar    
Yersinia Selective Agar    
Violet Red Bile Agar (lactose)    
Violet Red Bile Glucose    
Vogel Johnson A    
WL Nutrient Agar    
Wilkins Chalgren    
Wort Agar    
XLD Agar