Κυριακή 26 Σεπτέμβριος 2021

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook


Χημικά    
Ακετόνη 1 λτ - Acetone 1 lt    
Ακετόνη 4 λτ - Acetone 4 lt    
Μετουσιωμένη Αιθανόλη 1 λτ - Denatured Ethanol 1 lt    
Μετουσιωμένη Αιθανόλη 4 λτ - Denatured Ethanol 4 lt    
Φορμαλδεΰδη 0,5 λτ - Formaldehyde 500 ml    
Φορμαλδεΰδη 1 λτ - Formaldehyde 1000 ml    
Διάλυμα Monsel 0,1 λτ - Monsel's Solution 100 ml    
Μονιμοποιητικό σπρέυFixative Spray     
Οξικό οξύ 5% 0,1 λτ - Acetic Acid 5% 100 ml    
Οξικό οξύ 5% 1 λτ - Acetic Acid 5% 1000 ml