Κυριακή 26 Σεπτέμβριος 2021

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook

trivlia,

 • Θρεπτικά υλικά σε τρυβλία έτοιμα προς χρήση

      
  Τρυβλία 60 mm - Petri dishes 60 mm   

  Mac Conkey     
  Mac Conkey No. 2    
  Blood agar    
  Mannitol salt    
  Chocolate agar    
  Chromagar orientation    
  Mueller Hinton II    
  Nutrient    
  Sabouraud    
  Sabouraud + Chloramph.    
  S.S. agar    
  DCA agar Leifsons    
  EMB   

   

  Τρυβλία 90 mm - Petri dishes 90 mm    

  Mac Conkey    
  Mac Conkey No. 2    
  Blood agar    
  Mannitol salt    
  Chocolate agar    
  Chromagar orientation    
  Mueller Hinton II    
  Nutrient    
  Sabouraud    
  Sabouraud + Chloramph.    
  S.S. agar    
  DCA agar Leifsons    
  EMB   

  Τρυβλία 90 mm διχοτομημένα - 2 section divided Petri dishes 90 mm    
  Blood/ Mac Conkey    
  Blood/ Mac Conkey No. 2    
  Mac Conkey/ S.S. agar    
      
  Τρυβλιά 90 mm τριχοτομημένα - 3 section divided Petri dishes 90 mm    
  Blood agar    
  Blood/ Mac Conkey No. 2/ Sabouraud + Chloramph.    
  Mac Conkey    
  Mac Conkey No. 2    
  Sabouraud    
      


  Τρυβλία 120 mm τετράγωνα - Square Petri dishes 120 mm    

  Mueller Hinton II    


      
  Τρυβλία 150 mm - Petri dishes 150 mm    

  Mac Conkey    
  Mac Conkey No. 2    
  Blood agar    
  Mannitol salt    
  Chocolate agar    
  Chromagar orientation    
  Mueller Hinton II    
  Nutrient    
  Sabouraud    
  Sabouraud + Chloramph.    
  S.S. agar    
  DCA agar Leifsons    
  EMB