Σάββατο 23 Ιανουάριος 2021

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook

Διαθερμίες,

 • Ιατρικά Καινούργια μηχανήματα

  Ασπρόμαυροι Υπέρηχοι
  Έγχρωμοι Υπέρηχοι
  Ψυγεία Συντήρησης Φαρμάκων
  Κλίβανοι υγρής αποστείρωσης
  Διαθερμίες
  Δερματολογικά - Πλαστικής Χειρουργικής
  Εξεταστικά - Μικροβιολογικά
  Χειρουρικοί προβολείς
  Χειρουργικά
  Μόνιτορ