Τετάρτη 27 Ιανουάριος 2021

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook

Ασπρόμαυροι Υπέρηχοι,

 • Ιατρικά Καινούργια μηχανήματα

  Ασπρόμαυροι Υπέρηχοι
  Έγχρωμοι Υπέρηχοι
  Ψυγεία Συντήρησης Φαρμάκων
  Κλίβανοι υγρής αποστείρωσης
  Διαθερμίες
  Δερματολογικά - Πλαστικής Χειρουργικής
  Εξεταστικά - Μικροβιολογικά
  Χειρουρικοί προβολείς
  Χειρουργικά
  Μόνιτορ

 • Ιατρικά Μηχανήματα

  Ασπρόμαυροι Υπέρηχοι

  Έγχρωμοι Υπέρηχοι

  Ψυγεία Συντήρησης Φαρμάκων

  Κλίβανοι υγρής αποστείρωσης

  Διαθερμίες

  Δερματολογικά - Πλαστικής Χειρουργικής

  Εξεταστικά - Μικροβιολογικά

  Χειρουρικοί προβολείς

  Χειρουργικά

  Μόνιτορ

 • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ