Τρίτη 19 Οκτώβριος 2021

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook

αντιδραστήρια,

 • Αιματολογικά αντιδραστήρια


  Χημικά    
  Ακετόνη 1 λτ - Acetone 1 lt    
  Ακετόνη 4 λτ - Acetone 4 lt    
  Μετουσιωμένη Αιθανόλη 1 λτ - Denatured Ethanol 1 lt    
  Μετουσιωμένη Αιθανόλη 4 λτ - Denatured Ethanol 4 lt    
  Φορμαλδεΰδη 0,5 λτ - Formaldehyde 500 ml    
  Φορμαλδεΰδη 1 λτ - Formaldehyde 1000 ml    
  Διάλυμα Monsel 0,1 λτ - Monsel's Solution 100 ml    
  Μονιμοποιητικό σπρέυFixative Spray     
  Οξικό οξύ 5% 0,1 λτ - Acetic Acid 5% 100 ml    
  Οξικό οξύ 5% 1 λτ - Acetic Acid 5% 1000 ml