Κυριακή 26 Σεπτέμβριος 2021

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook

αναλυτών

 • Βιοχημικά αντιδραστήρια

  Βιοχημικά αντιδραστήρια ανοιχτών αναλυτών 
  Βιοχημικά αντιδραστήρια για SIEMENS ADVIA 1200 / 1650 / 1800 / 2400    
  Βιοχημικά αντιδραστήρια για SIEMENS DIMENSION    
  Βιοχημικά αντιδραστήρια για ABOTT all ARCHITECT AEROSET    
  Βιοχημικά αντιδραστήρια για OLYMPUS all series    
  Βιοχημικά αντιδραστήρια για COBAS MIRA    
  Βιοχημικά αντιδραστήρια για MINDRAY    
  Βιοχημικά αντιδραστήρια για VITAL SCIENTIFIC FLEXOR    
  Βιοχημικά αντιδραστήρια για TARGA    
  Βιοχημικά αντιδραστήρια για CONELAB