Τετάρτη 27 Ιανουάριος 2021

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook

Αιματοξυλίνη ,

 • Χρωστικές

  Αιματοξυλίνη  Harris 0,5 λτ - Hematoxylin Harris 500 ml    
  Αιματοξυλίνη Harris 1 λτ - Hematoxylin Harris 1000 ml    
  Αιματοξυλίνη Harris 2,5 lt - Hematoxylin Harris 2500 ml    
  Χρωστική Παπανικολάου ΕΑ31 0,5 λτ - Papanicolaou EA31 500 ml    
  Χρωστική Παπανικολάου ΕΑ50 0,5 λτ - Papanicolaou EA50 500 ml    
  Χρωστική Παπανικολάου ΕΑ50 1 λτ - Papanicolaou EA50 1000 ml    
  Χρωστική Παπανικολάου ΕΑ50 2,5 λτ - Papanicolaou EA50 2500 ml    
  Χρωστική Παπανικολάου ΕΑ65 0,5 λτ - Papanicolaou EA65 500 ml    
  Χρωστική Παπανικολάου ΕΑ65 1 λτ - Papanicolaou EA65 1000 ml    
  Χρωστική Παπανικολάου ΕΑ65 2,5 λτ - Papanicolaou EA65 2500 ml    
  Χρωστική Παπανικολάου OG6 0,5 λτ - Papanicolaou OG6 500 ml    
  Χρωστική Παπανικολάου OG6 1 λτ - Papanicolaou OG6 1000 ml    
  Χρωστική Παπανικολάου OG6 2,5 λτ - Papanicolaou OG6 2500 ml    
  Papanicolaou Orange II 500 ml    
  Papanicolaou Orange II 2500 ml    
  Giemsa 500 ml    
  Giemsa 1000 ml    
  Entellan 500 ml    
  Hemacolor 3x250 ml    
  Hemacolor 3x500 ml    
  Eosine 0,5% 500 ml    
  Carbol Fuschin 500 ml    
  Gram Basic Fuschin 500 ml    
  Gram Crystal Violet 500 ml    
  Gram Decolorizer 500 ml    
  Gram Iodine (Lugol) 500 ml    
  Gram Iodine Stabilized 500 ml    
  Gram Safranine 500 ml    
  May-Grunwald 500 ml    
  Methylene Blue 500 ml    
  Lugol 5% 200 ml    
  Lugol 5% 1000 ml    
  Toluidine 2% 200 ml    
  Brilliant Cresyl Blue 500 ml    
  Brilliant Cresyl Blue 1000 ml    
  Brilliant Cresyl Blue 2500 ml    
  Gill I Hematoxylin 500 ml    
  Gill I Hematoxylin 1000 ml    
  Gill I Hematoxylin 2500 ml    
  Gill II Hematoxylin 500 ml    
  Gill II Hematoxylin 1000 ml    
  Gill II Hematoxylin 2500 ml    
  Gill III Hematoxylin 500 ml    
  Gill III Hematoxylin 1000 ml    
  Gill III Hematoxylin 2500 ml    
  Mayer's Hematoxylin 500 ml    
  Mayer's Hematoxylin 1000 ml    
  Mayer's Hematoxylin 2500 ml