Ασπρόμαυροι Υπέρηχοι

Έγχρωμοι Υπέρηχοι

Ψυγεία Συντήρησης Φαρμάκων

Κλίβανοι υγρής αποστείρωσης

Διαθερμίες

Δερματολογικά - Πλαστικής Χειρουργικής

Εξεταστικά - Μικροβιολογικά

Χειρουρικοί προβολείς

Χειρουργικά

Μόνιτορ