Ασπρόμαυροι Υπέρηχοι
Έγχρωμοι Υπέρηχοι
Ψυγεία Συντήρησης Φαρμάκων
Κλίβανοι υγρής αποστείρωσης
Διαθερμίες
Δερματολογικά - Πλαστικής Χειρουργικής
Εξεταστικά - Μικροβιολογικά
Χειρουρικοί προβολείς
Χειρουργικά
Μόνιτορ