Τρίτη 29 Σεπτέμβριος 2020

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook

Γυναικολογία    
Ενδοκρινολογία    
Ρευματολογία    
Ογκολογία    
Καρδιαγγειακές παθήσεις    
Γαστροεντερολογία    
Μολυσματικά νοσήματα    
Αλλεργία    
Φλεγμονή    
Βιοχημικός έλεγχος ούρων    
Ναρκωτικές ουσίες    
Δερματολογία