Χαρτοσέντονα,χαρτοβάμβακας
Γάντια
Είδη καθαρισμού,αποστείρωσης
Χαρτιά καρδιοκογράφων - υπερήχων
Ηλεκτρόδια,βεντουζάκια
Ζελέ υπερήχων,προφυλακτικά
Σύριγγες,βελόνες,δοχεία απορόφισης βελονών
Γυναικολογικά σπιράλ