Τετάρτη 24 Απρίλιος 2019

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook

iatrikos ,exoplismos

 • Ακοομετρητές
  Ακοομετρικοί θάλαμοι
  Αναρροφήσεις
  Αποστείρωση
  Διαφανοσκόπια
  Εκπαιδευτικα προπλάσματα
  Ζυγαριές,αναστητόμετρα
  Θερμόμετρα
  Ιατρικά έπιπλα
  Ιατρική τσάντα
  Ηλεκτροκαρδιογράφοι
  Μικροσκόπια
  Μόνιτορ ασθενών
  Οξύμετρα παλμικά και ψηφιακά
  Πιεσόμετρα
  Συσκευές εμβρυικών παλμών
  Χειρουργικά εργαλεία
  Ωτοσκόπια