Τετάρτη 24 Απρίλιος 2019

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook

Φυγόκεντροι,

 • Αναλυτης ηλεκτρολυτων
  Αναλυτης πηξης
  Μετρητής γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης
  Αναλυτής σπέρματος
  Φυγόκεντροι
  Μικροσκόπια
  Κλίβανοι
  Υδατόλουτρα
  Vortex
  Πιπέττες
  Αναλυτής ούρων
  Ψυγείο αντιδραστηρίων
  Στήλη απιονισμού