Παρασκευή 23 Οκτώβριος 2020

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook

diskoi ,

 • Δίσκοι ευαισθησίας


      
  Antibiotic Discs    
      
  Amicacin 10    
      
  Amicacin 30    
      
  Amoxycillin 10    
      
  Amoxycillin 25    
      
  Amoxycillin/Clavulan acid 2/1    
      
  Amoxycillin/Clavulan acid 20/10    
      
  Amphotericin B 20    
      
  Ampicilin 10    
      
  Ampicilin 2    
      
  Ampicilin 25    
      
  Ampicilin/Sulbactam 10/10    
      
  Ampicilin/Sulbactam 20/10    
      
  Azithromycin 15    
      
  Azlocillin 75    
      
  Aztreonam 30    
      
  Bacitracin 0,04 units    
      
  Bacitracin 0,1 units    
      
  Bacitracin 10 units    
      
  Blank discs    
      
  Carbenicillin 100    
      
  Cefaclor 30    
      
  Cefadroxil 30    
      
  Cefamandole 30    
      
  Cefepime 30    
      
  Cefepime/Clavulanacid 30/10    
      
  Cefixime 5    
      
  Cefoperazone 30    
      
  Cefoperazone 75    
      
  Cefoperazone/Sulbactam 3/1    
      
  Cefotaxime 30    
      
  Cefotaxime 5    
      
  Cefotaxime/Clavulan acid 30/10    
      
  Cefoxitin 30    
      
  Cefpirome 30    
      
  Cefpodoxime 10    
      
  Cefpodoxime 30    
      
  Cefpodoxime/Clavulan acid 10/1    
      
  Cefpodoxime/Clavulan acid 30/10    
      
  Cefprozil 30    
      
  Ceftazidime 10    
      
  Ceftazidime 30    
      
  Ceftazidime/Clavulan acid 30/10    
      
  Ceftibuten 30    
      
  Ceftizoxime 30    
      
  Ceftriqxone 30    
      
  Cefuroxime 30    
      
  Cephalexin 30    
      
  Cephalothin 30    
      
  Cephazolin 30    
      
  Cephradine 30    
      
  Chinopristina/Dalfopristin 15    
      
  Chloramphenicol 30    
      
  Ciprofloxacin 5    
      
  Claritromycin 15    
      
  Clindamycin 2    
      
  Clotrimazol 10    
      
  Cloxacillin 5    
      
  Colistin Sulphate 10    
      
  Colistin Sulphate 25    
      
  Colistin Sulphate 50    
      
  Cotrimoxazole 25    
      
  Daptomycin 30    
      
  Doripenem 10    
      
  Doxycycline 30    
      
  Econazol 10    
      
  Enrofloxacin 5    
      
  Ertapenem 10    
      
  Erythromycin 15    
      
  Fluconazol 10    
      
  Fluconazol 25    
      
  Flucytosin 1    
      
  Fosfomycin 200    
      
  Furazolidon 50    
      
  Fusidic Acid 10    
      
  Gentamicin 120    
      
  Gentamicin 30    
      
  Imipenem 10    
      
  Kanamycin 30    
      
  Ketoconazol 10    
      
  Levofloxacin 5    
      
  Lincomycin 15    
      
  Lincomycin 2    
      
  Linezolid 10    
      
  Linezolid 30    
      
  Meropenem 10    
      
  Methicillin 5    
      
  Metronidazole 2,5    
      
  Metronidazole 5    
      
  Mezlocillin 75    
      
  Miconazole 10    
      
  Minocycline 30    
      
  Moxifloxacin 5    
      
  Mupirocin 200    
      
  Mupirocin 5    
      
  Nalidixic acid 30    
      
  Neomycin 10    
      
  Neomycin 30    
      
  Netilmicin 10    
      
  Netilmicin 30    
      
  Nitrofurantoin 100    
      
  Nitrofurantoin 300    
      
  Norfloxacin 10    
      
  Novobiocin 30    
      
  Novobiocin 5    
      
  Nystatin 100 units    
      
  Ofloxacin 10    
      
  Ofloxacin 5    
      
  Optochin 5    
      
  Oxacillin 1    
      
  Oxacillin 5    
      
  Oxytetracyclin 30    
      
  Pefloxacin 5    
      
  Penicillin G 10 units    
      
  Phenoxymethylpenicillin 10 (Penicillin V)    
      
  Pipemid Acid 20    
      
  Piperacillin 100    
      
  Piperacillin 30    
      
  Piperacillin/Tazobactam 100/10    
      
  Piperacillin/Tazobactam 30/6    
      
  Piperacillin/Tazobactam 75/10    
      
  Polymyxin B 300 units    
      
  Rifampicin 30    
      
  Rifampicin 5    
      
  Spectinomycin 10    
      
  Spectinomycin 100    
      
  Spiramycin 10    
      
  Streptomycin 10    
      
  Streptomycin 25    
      
  Streptomycin 300    
      
  Sulphamethozazole 100    
      
  Sulphamethozazole 25    
      
  Teicoplanin 30    
      
  Telithromycin 15    
      
  Tetracycline 30    
      
  Ticarcillin 75    
      
  Tigecyline 15    
      
  Tikarcillin/Clavulan acid 75/10    
      
  Tobramycin 10    
      
  Trimethoprim 1,25    
      
  Trimethoprim 5    
      
  Tylosin 30    
      
  V Factor    
      
  Vankomycin 30    
      
  Vankomycin 5    
      
  X+V Factor    
      
  X Factor