Κυριακή 23 Φεβρουάριος 2020

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook

Διαθερμίες,

 • Ασπρόμαυροι Υπέρηχοι
  Έγχρωμοι Υπέρηχοι
  Ψυγεία Συντήρησης Φαρμάκων
  Κλίβανοι υγρής αποστείρωσης
  Διαθερμίες
  Δερματολογικά - Πλαστικής Χειρουργικής
  Εξεταστικά - Μικροβιολογικά
  Χειρουρικοί προβολείς
  Χειρουργικά
  Μόνιτορ