Παρασκευή 23 Οκτώβριος 2020

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook

Ακοομετρητές ,

 • ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  Ακοομετρητές
  Ακοομετρικοί θάλαμοι
  Αναρροφήσεις
  Αποστείρωση
  Διαφανοσκόπια

 • Ιατρικός Εξοπλισμός

  Ακοομετρητές
  Ακοομετρικοί θάλαμοι
  Αναρροφήσεις
  Αποστείρωση
  Διαφανοσκόπια
  Εκπαιδευτικα προπλάσματα
  Ζυγαριές,αναστητόμετρα
  Θερμόμετρα
  Ιατρικά έπιπλα
  Ιατρική τσάντα
  Ηλεκτροκαρδιογράφοι
  Μικροσκόπια
  Μόνιτορ ασθενών
  Οξύμετρα παλμικά και ψηφιακά
  Πιεσόμετρα
  Συσκευές εμβρυικών παλμών
  Χειρουργικά εργαλεία
  Ωτοσκόπια